Mestrado en
Computación de Altas Prestacións
USC UDC CESGA

Información XeralO Mestrado en Computación de Altas Prestacións ten como principal obxetivo a formación de profesionais, tecnólogos e investigadores no campo da arquitectura de computadores e a computación de altas prestacións. Esto incide na formación académica, de investigación e de transferencia tecnolóxica que permitirá aos alumnos incorporarse a centros ou departamentos de innovación, investigación e desenrolo, parques tecnolóxicos, parques industriais, centros de alta tecnoloxía, e/ou empezar a realización dunha tese doutoral no área da computación de altas prestacións.

Datos técnicos Mestrado Interuniversitario en Computación de Altas Prestacións
Número de créditos: 60 ECTS (1 curso académico)
Prazas ofertadas: 25
Participantes: Universidade de Santiago de Compostela (USC), Universidade da Coruña (UDC) e Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
Centros onde se imparte: Escola Técnica Superior de Enxeñería na USC, Facultade de Informática na UDC e CESGA.